ข่าวสารโครงการ

RE-FORM Research Information

ได้มีการเสนอบทความวิชาการ เรื่อง “การนำน้ำผสมน้ำมันในรูปอิมัลชั่นทดแทนการใช้น้ำมันดีเซล” โดย ศ.ดร.ทนงเกียรติ generic estrace work for prostate cancer by retaliating against male hormones. estrace is also known as estradiol. generic name of the product is estrace เกียรติศิริโรจน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. เผยแพร่ลงในวารสาร “รีฟอร์ม ข่าวสารวิจัย มช.” RE-FORM Research Information Vol. 02/2557

The 14th Conference on Energy

โครงการจัดประชุมวิชาการ “การถ่ายเท พลังงาน ความร้อน และมวล ในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ (ครั้งที่ 14)” วันที่ 19-20 มีนาคม 2558 ณ ฮอไรซันวิลเลจแอนด์ รีสอร์ทและสวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดการ ส่งบทคัดย่อ                                                                       1-30 […]